Program Certyfikacyjny Ewaluacja Czterech Poziomów Kirkpatricka ®

Forma on-line
4 sesje po 3,5 h


TERMIN:
8.09, 9.09, 15.09, 16.09

Cztery Poziomy Kirkpatricka

lepsze efekty szkoleń - trwałe zmiany w zachowaniach pracowników (efektywność do 85%)


widoczny wpływ szkoleń na rezultaty biznesowe i możliwość udowodnienia tego


lepsza alokacja budżetów szkoleniowych - wydajesz pieniądze na to, co przynosi wymierne korzyści


otrzymasz podręcznik, który zawiera mnóstwo przykładów oraz gotowe narzędzia i szablony, z których możesz korzystać


stworzysz autorski plan ewaluacji wybranego przez siebie projektu szkoleniowego – pod okiem ekspertów


otrzymasz indywidualną informację zwrotną do stworzonego planu (część pracy odbywa się po kursie)


uzyskasz uznawany na świecie profesjonalny certyfikat


Forma on-line
4 sesje po 3,5 h


TERMIN:
29.09, 30.09, 6.10, 7,10

Nowy model poza mierzeniem efektywności koncentruje się na projektowaniu szkoleń, które prowadzą do wdrożenia zmian w organizacjach.

W branży HR cztery poziomy Kirkpatricka są szeroko znane, to abecadło. Ale nawet doświadczeni profesjonaliści, którzy brali udział w programie certyfikacyjnym przyznają, że poznali nowe, praktyczne narzędzia i skorygowali błędne założenia na temat modelu.

Korzyści z udziału w programie

ekonomistka,executive MBA, konsultantów FOR. Posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń z metodologii Czterech Poziomów Ewaluacji Kirkpatricka®. Wprowadzała na rynek i zarządzała spółkami z branż: deweloperskiej, handlowej, eventowej, medialnej. W branży szkoleniowej była długoletnim dyrektorem sprzedaży i trenerem. W każdej odsłonie maksymalnie skoncentrowana na wynikach.

Dla kogo

Prowadzące:

Katarzyna Gorhover

Ewa Żukrowska

psycholog z tytułem MBA, konsultant w FOR. Łączy ponad dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie i trenerskie, zdobyte zarówno w korporacji jaki w branży szkoleniowej. Posiada certyfikaty: coacha oraz uprawniający do prowadzenia szkoleń z zastosowania metodologii Czterech Poziomów Ewaluacji Kirkpatricka®. Jej drogę zawodową wyznacza motto: „Bądź zmianą, którą pragniesz widzieć w świecie”.

Pobierz broszurę informacyjną

Program kursu
znajduje się w pliku do pobrania:

Cena Programu certyfikacyjnego obejmuje:

Merytoryczny pakiet przedszkoleniowy

Udział w kursie prowadzonym przez certyfikowanych trenerów Kirkpatrick Partners Katarzynę Gorhover i Ewę Żukrowską

Podręcznik zawierający szablony, narzędzia i przykłady

Dodatkowy materiał merytoryczny, esej

Ocenę i zindywidualizowaną informację zwrotną na temat autorskiego planu ewaluacji

Certyfikat ukończenia programu na Poziomie Brązowym i oficjalne zaświadczenie

Follow-up wysyłany drogą mailową

Nieformalne konsultacje telefoniczne/mailowe przez rok od zakończenia programu

Inwestycja w zdobycie wiedzy,
umiejętności i uzyskanie certyfikacji:

Wybierz termin

Masz pytania?
Chcesz umówić się na rozmowę?

Program certyfikacyjny jest praktycznym wprowadzeniem do rozumienia i stosowania uwspółcześnionego The New World Kirkpatrick Model.

Cena specjalna obowiązująca na oba terminy od 23.07.2020 do 31.07.2020 r.:

Od 1.08.2020 r. obowiązują ceny zgodne z cennikiem:

3260 zł + VAT

Dla osób, które odpowiadają za szkolenia i rozwój pracowników i chcą udowodnić ich wpływ na wyniki organizacji

Dla osób, które prowadzą własną działalność szkoleniową i chcą wyróżnić się na rynku skutecznością

Regulamin - warunki ogólne
Klauzula informacyjna

By dołączyć na pokład Programu Certyfikacyjnego Ewaluacja Czterech Poziomów Kirkpatricka:

wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

przeczytaj warunki i zaznacz zgody